Bobacksgården
Bobacksgårdenstor1-609x230.jpg
Bobacksgården
Bobacksgården
Bobacksgården
Göra Sevärdheter Museer

Bobacksgården

Bobacksgården är en gammal före detta bagarstuga som flyttats till kyrkvallen vid Bygdeå kyrka. Här finns bland annat gamla allmogeföremål och återställda väggmålningar.