Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Göra Sevärdheter Naturområden

Hertsånger naturreservat

Reservatet, som ligger på ett brett näs mellan Gumbodafjärden i söder och Långviksfjärden i norr, består av en ett stort antal små myrar, granskogar, hällmarkstallskogar och en mot havet öppen moränkust.

Källa: Länsstyrelsen