Klubbens Naturreservat
Klubbens Naturreservat
Klubbens Naturreservat
Göra Sevärdheter Naturområden

Klubbens Naturreservat

Klubben ligger naturskönt vid Rickleåns mynning i havet. Här brusar Nettingforsen, som är ovanlig på mer än ett sätt. Få
älvar har forsar eller fall så nära sitt utflöde. Nettingforsen är dessutom opåverkad av flottningsrensing, vilket är unikt utmed Norrlandskusten.