Kulturhistoria i Robertsfors

Robertsfors kommun har ett rikt utbud på intressanta kulturhistoriska miljöer. Handel, sjöfart, krig och bruksepoker har satt sina spår. Här följer ett urval av vad kommunen har att erbjuda. Mer information om de enskilda besöksmålen hittas via menyerna!

Längs kusten finns många fina hamnar som nyttjats av folk under alla tider. Ratan i söder har en naturlig djuphamn som sågs som en av de bästa mellan Torneå och Stockholm vilket gjorde byn till en viktig knutpunkt i handeln under 1700- och 1800-talet. Här utspelades det sista slaget på svensk mark den 20 augusti 1809 under svensk-ryska kriget 1808-1809. I Ratan finns spår av 1700-talets intresse för ”Wattuminskningen” i våra hav, med inhuggna vattenståndsmärken. Om allt detta och mer därtill kan man ta del av i Kulturum, inrymt i den gamla Tullgårdens övervåning. Utanför hamnen finns Ratanskär, en ö med labyrinter, kompassrosor, gistningar och tomtningar.

I byn Dalkarlså, strax norr om Ratan, huserade det Häggströmska Handelshuset. Kvar finns Dalkarlså Herrgård där den Häggströmska släkten utgjorde ett nav för handel och sjöfart med betydande sågverks-, varvs- och bruksrörelse. Herrgården var en medelpunkt för den tidens umgängeskultur och högreståndskultur. I den äldsta herrgårdsbyggnaden finns ett lanthandelsmuseum och några boningsrum med tidstypisk inredning.

I byn Bobacken strax väster om Dalkarlså ligger Thurdinska Gården, ett välbevarat sjökaptensboställe, uppfört kring 1820-talet och senare utbyggt till ett, för den tiden och bygden, ovanligt stort och ståtligt hus. Fastigheten och trädgården är i dag under restaurering och används som ett praktiskt exempel för att lära ut byggnadsvårdsarbete och odling av kulturväxter.


I Bygdeå, norr om Dalkarlså, finns Bygdeå kyrka, en av övre Norrlands äldsta stenkyrkor från 1500-talet. På platsen som kyrkan nu ligger på fanns förmodligen en träkyrka redan på 1300-talet. I kommunens nordliga del ligger Nysätra träkyrka i Ånäset från tidigt 1700-tal. Kyrkan är byggd i korsskeppsstil med tydliga drag av rokoko. Bredvid kyrkan finns Roseniusgården, där den kände predikanten Carl-Olof Rosenius föddes.

Är man intresserad av det gamla bondesamhället finns Bobacksgården vid Bygdeå kyrka som har fina målningar och allmogeföremål. I Ånäset finns Galgbacken, ett hembygdsområde där byggnader och interiörer, maskiner och verktyg från svunna epoker visas. Även Kålaboda Lantbruksmuseum har en mängd bruksföremål i sina samlingar. Dels med anknytning till de gröna näringarna, men även från gamla tiders skolväsen.


Sist men inte minst finns i utkanten av Robertsfors samhälle Bruksområdet med anor från mitten av 1700-talet då en masugn anlades. Bruksområdet har en intressant industrihistoria, här har det i olika etapper funnits hammarsmedja, manufakturverk, sågverk, mekanisk verkstad, gjuteri, sulfitfabrik och ett omfattande jordbruk. Många av de industriföretag som än i dag finns i Robertsfors har sina anor från bruket. En mängd äldre byggnader finns bevarade och i ett av dessa finns Bruksmuseet som visar gånga tiders bruksepoker och historia. Vid museet finns ännu delar av den smalspåriga järnvägen som transporterade gods och varor mellan bruksområdet och hamnen i Sikeå kvar och många gamla lok och vagnar. Vill man kan man ta sig en tur!

Hembygdsföreningar som håller efter våra kulturmiljöer i Robersfors Kommun är Bygdeå Hembygdsförening, Ånäsets Hembygdsförening, samt Gumboda Park och Byaförening, Tingshusstiftelsen i Ånäset och Stiftelsen Robertsfors Bruksmuseum. 

Återigen vill vi hälsa er välkommen till en kulturhistorisk upplevelse i Robertsfors kommun!