Nysätra kyrka
Nysätra kyrka interiör
Nysätra kyrka
Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Nysätra kyrka

En säregen träkyrka från tidigt 1700-tal med en fristående klockstapel. Kyrkan är byggd i korsskeppsstil vilket var mycket ovanligt på den tiden. Kyrkan är av riksintresse för kulturmiljövården.