Ratans Gästhamn
Ratans Gästhamn
Ratans Gästhamn
Ratans Gästhamn
Bo Gästhamnar

Ratans Gästhamn

Gästhamnen består av en 95 m lång och 4,5 m bred brygga främst avsedd för fritidsbåtar. Södra delen av bryggan (ca 20 m) har ett 0,4 m sänkt bryggplan. Djup ca 4,5 m. Från södra delen av kajen finns friliggande bryggor med förhyrda platser utlagda. Hela norra delen av kajen är reserverad för ca 30 gästande båtar. Akterförtöjning med eget ankare eller längs med bryggan. Vid nedfarten till hamnen finns latrintömning utan pump.