Robertsfors Skatepark
Robertsfors Skatepark
Robertsfors Skatepark
Robertsfors Skatepark
Göra Aktiviteter Äventyr, sport

Robertsfors Skatepark

I Robertsfors finns Robertsfors skatepark på södra sidan om Rickleån.
Parken är en betongpark med bowl och street med rail, Quartet pipe med mera. Skateparken invigdes 2018 och ligger längs Aseavägen, i korsningen med Peterséns väg.