Lärarbostad som uppfördes 1953
Skolbyggnaden som uppfördes 1931, här finns många av museets föremål
Kålaboda Lantbruksmuseum 3.jpg
Kålaboda Lantbruksmuseum 4.jpg
Kålaboda Lantbruksmuseum 5.jpg
To do Sights Museums

Kålaboda farming Museum

The living conditions and lifestyles of previous farming communities are on show here. Old tools and domestic utensils are amongst the exhibits.
Exhibitions can be arranged for a fee, for groups of at least five people.

For questions call Birgitta Rahm 070 - 574 07 92.